DRAAIORGELFESTIVAL AMSTERDAM

ZATERDAG 14 SEPTEMBER 2019

VANAF 11 UUR OP "DE DAM"

DEELNEMERS: 

De Arabier, Het Limonairtje, De Bruine, Het Juffertje, De Variant, De Jubal, 

De Blauwe Pilaar, De Sik, De drie beelden, De Bandiet, De Pipo, De melody, Les Oiseaux,

De Kaaspoorter, De Orchestrion automatic...

draaiorgelfestival_amsterdam_brienen_3
draaiorgelfestival_amsterdam_damrak
draaiorgelfestival_amsterdam_damsquare
draaiorgelfestival_amsterdam_event
draaiorgelfestival_amsterdam_jordaan
draaiorgelfestival_amsterdam_mascotte
draaiorgelfestival_amsterdam_perlee
draaiorgelfestival_amsterdam_rokin_4
draaiorgelfestival_amsterdam_september
draaiorgelfestival_amsterdam_barometer_5
draaiorgelfestival_amsterdam_dam_2
draaiorgelfestival_amsterdam_zwanenkoor
draaiorgelfestival_amsterdam_kesbeke

UNIEK

Het initiatief voor het organiseren van een draaiorgelfestival in Amsterdam is genomen door mw Dorothy Beynes- Heijmeijer  van Heemstede als voorzitter van de gelijknamige stichting. De Stichting Heijmeijer van Heemstede heeft als doelstelling het verlenen van financiële steun aan projecten en werkzaamheden, welke op één of andere wijze het historisch aanzien van bij voorkeur de binnenstad van Amsterdam in stand houden, herstellen of versterken en aan activiteiten die ter stimulering hiervan kunnen bijdragen.


In 2004 heeft de Stichting Heijmeijer van Heemstede de organisatie overgedragen aan Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam. Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam zet de visie van de initiatiefnemers voort,  samen met sponsoren en vrienden zetten wij ons in om aandacht en betrokkenheid te vragen voor de  unieke draaiorgels en draaiorgeleigenaren. De draaiorgelcultuur is uniek en moeten wij  in het stand blijven houden.

SENTIMENT

Draaiorgels, draaiorgelmuziek en draaiorgelmannen die met een mansbakje een paar centjes ophalen. Het is sentiment dat wordt opgeroepen als je de prachtige orgelklanken dichterbij hoort komen.


Het is een belangrijk cultureel erfgoed, daarnaast mogen wij het ook “gewoon” en gezellig vinden. Ja dat mag natuurlijk! Het voornaamste is dat het bestuur, sponsoren en vrienden van Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam dit stukje cultuur en geschiedenis doorgeven aan de jeugd. Aandacht voor de draaiorgels is voor ons vanzelfsprekend. Eén dag per jaar geeft Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam draaiorgels de unie kans om haar uniek geluid te laten horen op één van de mooiste podia van Nederland, namelijk op De Dam in Amsterdam.

BIJZONDER

Draaiorgels zijn bijna uit het straatbeeld verdwenen, het uitoefenen van het beroep van draaiorgelman wordt ieder jaar moeizamer. Als Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam is het onze roeping aandacht te blijven vragen voor de draaiorgel als erfgoed.


Sta eens even stil bij een draaiorgel, laat je betoveren door dit prachtige kunstwerk en geniet van de bijzondere melodieën die dit prachtige instrument creëert.  Een bijdrage in het mansbakje is altijd welkom, want de draaiorgelman wordt hiermee bestaansrecht gegarandeerd en de draaiorgels kunnen worden onderhouden door uw bijdrage.


Draai ook mee in onze missie, laten wij samen ervoor zorgen dat onze draaiorgelvrienden kunnen doordraaien. Steun ons als sponsor of vriend en dan maken wij het mogelijk dat de draaiorgels één keer per jaar in de spotlights worden gezet op de Dam in Amsterdam. Samen kunnen dit prachtige evenement dan blijven organiseren…


Vul dit formulier even in en wij nemen contact op!


 
 
 
 
Ik wil jullie graag steunen als Vriend...
Ik wil jullie graag steunen als sponsor...
Neem persoonlijk contact met mij op...
 
sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_beurs_van_berlage
sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_gemeente_amsterdam
sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_hotel_amstel_amsterdam
sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_hotel_leurope_amsterdam
sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_kesbeke
sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_paapstvandam
sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_patkel_steigerbouw

DRAAIORGEL GESCHIEDENIS

Sponsor worden

Steun ons vanaf € 250,-- per jaar


  • Bedrijfslogo op flyers op de orgels
  • Bedrijfslogo op vlaggen
  • Bedrijfslogo op posters
  • Bedrijfslogo op spandoek
  • 2x per jaar prominent in nieuwsbrief
  • Uitnodiging Afterparty Draaiorgelfestival

Vriend worden

Steun ons vanaf € 12,50,-- per jaar


  • 2x per jaar online nieuwsbrief
  • Gehele jaar vermelding op onze website
  • Deelname loting afterpary Draaiorgelfestival

Bestuur

Voorzitter: Anne Lize van der Stoel
Anne Lize van der Stoel zet zich met ziel en zaligheid in voor Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam. Anne Lize is 12 jaar Amsterdams  gemeenteraadslid geweest, voorzitter dagelijks bestuur stadsdeel centrum en lid van de Tweede Kamer. Daarnaast heeft Anne Lize diverse bestuursfuncties bekleed o.a. waarnemend burgemeester van de gemeente Landsmeer.

Anne Lize van der Stoel

Piet Bood

Secretaris/Penningmeester: Piet Bood
Piet Bood is al meer dan éénentwintig jaar actief bij Het Zwanenkoor. Binnen deze vereniging heeft Piet, naast het voorzitterschap ook in diverse commissies deelgenomen. Het werven van nieuwe leden voor Het Zwanenkoor is één van de belangrijkst missies waarmee Piet samen met zijn team mee aan de slag is gegaan. Naast stichting- en verenigingsactiviteiten is Piet actief op het gebied van videomarketing en (interne) communicatie. Met organiseren van events en  creatieve beeldvorming voelt Piet zich als een vis in het water.

sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_beurs_van_berlage
sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_gemeente_amsterdam
sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_hotel_amstel_amsterdam
sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_hotel_leurope_amsterdam
sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_kesbeke
sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_paapstvandam
sponsor_ draaiorgelfestival_amsterdam_patkel_steigerbouw

Privacybeleid

Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.
Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Artikel 1 - Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam , gevestigd te Amsterdam.
Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens
1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
Naam, Adresgegevens, e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s).
Artikel 3 - Doel van de verwerking
We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
het verwerken van uw donateur- en sponsoren administratie.
Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.
Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@draaiorgelfestival.nl
2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.
Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.
Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen
1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@draaiorgelfestival.nl
2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.
Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.
Artikel 9 - Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.
Artikel 10 - Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: 
Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam 
t.a.v. Secretariaat
info@draaiorgelfestival.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 20 december 2018 tot nader order. 

Copyright @ All Rights Reserved